Peak State
PEAK STATE    VIVEKA    FILOSOFI    METOD    TJÄNSTER    KONTAKT    AKTUELLT

PEAK STATE : coaching : ledarskap : teambuilding

Peak State hjälper organisationer, team och individer att identifiera mål och skapa förutsättningar för att nå dem. Utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt går det att åstadkomma positiva, varaktiga förändringar med förhållandevis små medel och på förvånansvärt kort tid – en tid väl investerad.


LEDARSKAP - För personer i ledande funktioner som vill få stöd och vägledning i sitt ledarskap, kan utbildning och träning i lösningsfokuserat ledarskap vara det som gör att man vågar ta sitt ledaransvar fullt ut. >>
COACHING - För individer, par och familjer är lösningsfokuserad coaching en möjlighet att förändra oönskade företeelser, lära sig lösa problem, och skapa nya framgångsrika strategier för framsteg och ett inspirerande liv. >>

TEAMUTVECKLING -
För arbetsgrupper är lösningsfokuserad teambuilding ett sätt att få en bättre sammanhållning, känna tillhörighet, delaktighet, uppskattning och arbetsglädje samt att ta gemensamt ansvar för uppsatta mål. >>
SKOLAN - Inom skolan har lärare och andra yrkesgrupper numera stora krav på ledarskap och bemötande, för att kunna bidra till barnens personliga och sociala utveckling. Utbildning och handledning i lösningsfokuserat förhållningssätt kan vara det som gör det möjligt.>>