Peak State
PEAK STATE    VIVEKA    FILOSOFI    METOD    TJÄNSTER    KONTAKT    AKTUELLT

METOD

Jag har ursprungligen utbildning i psykodynamisk psykoterapi där man arbetar mycket med att undersöka händelser och företeelser i klientens bakgrundshistoria och bl.a hjälpa klienten att förstå orsaken till sina problem.

Flera år senare upptäckte jag att det fanns andra sätt att förhålla sig till mänsklig problemlösning, vilket i mitt fall var Lösningsinriktad Kortidsterapi som bygger på samma grund som det numera välbekanta Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Här är man mer intresserad av att undersökavad som faktiskt fungerar i klientens liv, än de problem klienten uppleve. Detta förhållningssätt inger hopp och leder automatiskt till ett mer positivt tillstånd, som i sin tur ger kraft att göra nödvändiga förändringar.

Jag ser det som en tillgång att jag har möjlighet att vid behov använda båda dessa förhållningssätt.

Läs mer om Metod >
Lösningsfokus >
Ben Furman >